KRATKI TEKSTOVI (SKICE, BELEŠKE)
1
12. TEZA
2
BITAK - DATOST SVIH DATOSTI
3
ČOVEK KAO BIOLOŠKO I KAO DRUŠTVENO BIĆE
4
DEKADENCIJA
5
DIJALEKTIKA I RED DIJALEKTIČNOSTI
6
DVANAEST PRAVIH PITANJA
7
ISTINITOST APSTRAKTNOG I KONKRETNOG
8
KAPITALIZACIJA I DEKAPITALIZACIJA KULTURE
9
KONZUMERIZAM I INFORMACIJE (u pripremi)
10
KONZUMERIZAM
11
NACRTI ZA JEDNU OPŠTU TEORIJU REPRODUKCIJE ČOVEKA KAO DRUŠTVENOG BIĆA
12
NAUKA I FILOZOFIJA - MOGUĆNOSTI NJIHOVE KONVERGENCIJE - (beleške za esej)
13
O BITKU
14
O ETABLIRANJU I SOCIJALIZACIJI, OTUĐENJU I PERSONALIZACIJI
15
O INFORMACIJI
16
O REZIDUUMU
17
O SINTAGMI "MIŠLJENJE REVOLUCIJE"
18
PRISVAJANJE (OPREDMEĆENJE) SVETA
19
STERILNI MARKSIZAM DVADESETOG VEKA
20
STRUKTURA BIOGENETSKOG KODA
21
STVARNOST PO SEBI I STVARNOST ZA NAS
22
ŠTA JE PAPA U STVARI REKAO U REGENSBURGU
23
TREĆA UTOPIJA
24
U ČEMU SE ČOVEK RAZLIKUJE OD DRUGIH ŽIVIH BIĆA
25
U POTRAZI ZA IZLASKOM IZ KRIZE I "OŽIVLJAVANJE MARKSA"