ČOVEK KAO BIOLOŠKO I KAO DRUŠTVENO BIĆE
Čovek je još uvek puno više biološko nego društveno biće. U procesu antropofilogeneze transformacija čoveka iz isključivo, odnosno kasnije dominantno biološkog bića, u sve izraženije društveno biće praćena je emancipacijom čoveka od svojih bioloških korena, od svojega biološkog bića. Ona obuhvata različite strane čovekovog biološkog bića koje nastavljaju da ukinuto traju u čovekovom društvenom biću. Egoizam, odnosno sebičnost, potreba za sigurnošću, seks, sva ta čovekova obeležja imaju korene u njegovom biološkom biću i sva su obuhvaćena procesom emancipacije. Pri emancipovanju može doći i do izvesnih deformacija. Putevi i stramputice emancipacije. Emancipacija putem različitih religija i ideologija. Manipulacija i proces emancipacije. Manipulacija i vraćanje čoveka njegovim biološkim korenima. Hipertrofija ega i atrofija superega, Sociogenetski inženjering.