O INFORMACIJI
Informacija je prema svom izvornom značenju uobličenost, oblikovanost, organizovanost, strukturisanost, utisnuti otisak. Ona je jedna od osnovnih, kostitutivnih datosti (karakteristika) svih sistema (stvari). Kako je svaki sistem (svaka stvar) integralni deo sveukupnosti to svi sistemi (sve stvari) nose u sebi utisnuti otisak sveukupnosti koji se vremenom u interakciji s okolinom delimično menja.

Količina informacije (koja se još naziva i negentropija) je mera odnosno stupanj uobličenosti, oblikovanosti, organizovanosti, strukturisanosti. Međutim, u realnom svetu nije moguće odrediti apsolutnu meru uobličenosti, pa stoga ni ukupnu količinu informacije koju sadrži neki realni sistem (stvar). No, zato možemo meriti relativne promene uobličenosti odnosno stupnja uobličenosti za šta nam je takođe pokazatelj količina informacije.

Uobličenost odnosno njen stupanj se može povećavati ili smanjivati. Ako je u interakciji sa okolinom došlo do povećanja stupnja uobličenosti nekog sistema (stvari) kaže se da je sistemu saopštena izvesna količina informacije ili da je sistem primio izvesnu količinu informacije, čime mu je povećan informacioni sadržaj. Ako je pak došlo do smanjenja stupnja uobličenosti kažemo da je sistemu saopštena izvesna količina antiinformacije (negativne informacije) ili da je sistem primio izvesnu količinu antiinformacije, čime mu je smanjen informacioni sadržaj. Povećanjem odnosno smanjenjem informacionog sadržaja menja se samo u obrnutom smeru i entropija sistema koja predstavlja inverznu veličinu informaciji.

Međutim, uobličenost neke stvari (sistema) može se menjati a da se sam stupanj uobličenosti uopšte ne menja ili ne menja u onoj meri u kojoj se uobličenost stvari promenila. To znači da je došlo do preoblikovanja. U tom slučaju sistem je u posmatranom periodu primio i izvesnu količinu informacije i izvesnu količinu antiinformacije (negativne informacije) a kao meru ukupne promene uobličenosti odnosno ukupnog preoblikovanja koristimo zbir apsolutnih vrednosti informacije i antiinformacije.