SRBOLJUB STOJANOVIĆ

S I N G I D U N U M A C
Ovaj nekomercijalni sajt namenjen je prvenstveno prezentaciji izabranih autorskih tekstova Dipl. Ing. Srboljuba Stojanovića, uključujući i koautorske tekstove, što je posebno naznačeno u bibliografskim podacima za svaki takav rad. Detaljniji popis autorovih tekstova sa odgovarajućim bibliografskim podacima, uključujući i verzije na stranim jezicima (engleskom, francuskom, ruskom i nemačkom), dat je u Bibliografiji autorskih tekstova na ovim stranicama. Zainteresovani inače mogu naći detaljnije podatke o izvesnom broju autorovih radova i bibliotekama u kojima se oni nalaze na sajtovima SZI Društvene znanosti, WorldCat, Karlsruher Virtueller Katalog, zatim na sajtu Svetske banke i MMF-a, kao i na bibliotečkim mrežama COBISS. BH, COBISS.MK, COBISS.Sl, COBISS.SR, CROLIST i dr.

Osim izabranih autorskih tekstova od kojih se većina može naći u pojedinim bibliotekama, na ovom sajtu će biti prezentovani i novi autorovi rukopisi (ogledi, skice, nacrti, zapažanja) koji datiraju od devedesetih godina do danas. Isto tako na stranici stari rukopisi biće prezentovani neki stari rukopisi (ogledi, razmišljanja, beleške)  iz četrdesetih i pedesetih godina za čije sadržaje autor smatra da bi i danas mogli biti aktuelni.

Na posebnoj stranici sajta biće dat pregled (indeks) korišćenih pojmova (delom novouvedenih ili novodefinisanih od strane autora) sa odgovarajućim tumačenjima.

Posebna stranica sajta biće posvećena autorovoj poeziji.

Prezentacija autorovog projekta METAFONEM - Jedinstveni metafonemski višejezični kod, čije je izvođenje u toku, data je na posebnom sajtu www.metafonem.info

Sugestije u vezi sa odabiranjem tekstova iz popisa autorovih radova za postavljanje na sajt, kao i ostale primedbe mogu se poslati na autorovu adresu.