DEKADENCIJA
U razdoblju smo dekadencije sveukupne zapadne civilizacije, a njena osnovna karakteristika je da je većina najnovijih ljudskih produkata (ovde akcent dajem na intelektualne produkte) manje kvalitetna, jednom rečju lošija od prethodnih. Pomodarstvo u prihvatanju tih "najnovijih" mišljenja bez dubljeg promišljanja, što je postalo opšta zarazna pojava, takođe je jedna od karakteristika te dekadencije.