Kapitalizacija i dekapitalizacija kulture (iz moje enciklopedije)
Pod pojmom kapitalizacije kulture podrazumevamo predstavljanje dohotka koji se ostvaruje eksploatacijom kulturnih vrednosti, uključujući i sve intelektualne tvorevine, kao kapitalizovane rente.

Pod pojmom dokapitalizacije kulture podrazumevamo proširenje područja eksploatacije kulturnih vrednosti, uključujući i sve intelektualne tvorevine.

Pod pojmom dekapitalizacije kulture podrazumevamo sužavanje područja eksploatacije sve do potpunog podruštvljavanja svih kulturnih vrednosti, uključujući i sve intelektualne tvorevine, kao opštu baštinu čovečanstva.