KONZUMERIZAM (Consumerism)
Konzumerizam je doktrina koja se javila sredinom šezdesetih godina prošlog stoleća, na kojoj se zasnivala, a i danas se u velikoj meri zasniva strategija velikih transnacionalnih kompanija, a osnovno joj je načelo: ne više proizvoditi za zadovoljavanje potreba potrošača (kupaca), nego proizvoditi same potrebe i njihovu nužnost. Danas se, međutim, pod tim terminom najčešće podrazumeva pojava prekomerne i objektivno nepotrebne potrošnje, a da se pri tumačenju te pojave ne prepoznaje doktrina koja je dovela do radikalne promene u strategiji monopola do koje je došlo pre četrdesetak godina. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA je jedan od retkih izvora u kojima se može naći, kao jedna od mogućih, definicija donekle slična gornjoj. Tu se konzumerizam definiše kao doktrina koja kaže da se ekonomski razvoj postiže merama kojima se utiče na povećanje potrošnje, pri čemu se ne pominje kako tu doktrinu u praksi koriste veliki monopoli i kakva se strategija zasniva na njoj.