O bitku
Bitak, tubitak, subitak

Bitak (jestost) je najopštija datost - datost svih datosti. On je datost po sebi. Ništa drugo, nikakve druge datosti ne mogu biti datosti po sebi (u apsolutnom smislu) osim bitka koji je datost koja se odnosi na sveukupnu stvarnost. Sve druge posebne i pojedinačne datosti postoje samo kao datosti za nas i rezultat su redukcije bitka do čega dolazi u procesu njegovog prisvajanja, odnosno opredmećenja. Pri tome bitak se svodi na tubitak koji se odnosi samo na one datosti koje su karakteristične za "stvarnost ovde i sada", odnosno samo na ono što jeste ovde i sada. No, taj redukovani bitak - tubitak uvek je samo subitak, jer on sa ostalim delovima bitka predstavlja integralnu celinu, kao što i redukovana stvarnost na koju se on odnosi predstavlja samo deo sveukupne stvarnosti.