STVARNOST PO SEBI I STVARNOST ZA NAS
''Stvarnost je daleko složenija od svih naših predstava o njoj.'' Sve naše predstave samo su redukovani odrazi sveukupne stvarnosti. One su rezultat složenih međusobno isprepletenih procesa spoznajnog, delatnog i vrednosnog prisvajanja stvarnosti, odnosno rezultat naše  ukupne prakse u kojoj transformišemo stvarnost po sebi u stvarnost za nas. I kako nikada ne možemo biti u stanju da prisvajanjem, odnosno našom praksom, obuhvatimo čitavu sveukupnu stvarnost, nikada ne možemo izbeći da stvarnost za nas bude samo redukovana stvarnost, bez obzira na to kojim se postupcima služili u prisvajanju stvarnosti. Tako na primer u spoznajnim procesima bez obzira kojim se metodama služili - naučnim, nenaučnim, pseudonaučnim, intuicijom i t. d., stvarnost u našim predstavama ostaje uvek u redukovanom vidu. Sve ostalo su iluzije i samozavaravanje pojedinaca, bilo da se radi o značajnijim misliocima ili običnim ljudima.

Međutim, nisu sve redukcije istog karaktera. Neke nam pomažu da dođemo do istina koje ne dolaze u sukob sa kasnijom praksom već ih ona i potvrđuje, obično postaju sadržaj društvene komunikacije, dok su neke druge opet rezultat proizvoljnih konstrukcija svojih tvoraca i ostaju najčešće izolovane u njihovoj mašti ili pak u nekim ređim slučajevima formulisane kao dogme postaju osnova za različite pseudonaučne pokrete i mistične sekte.