ISTINITOST APSTRAKTNOG I KONKRETNOG
Stvarnost je daleko složenija od svih naših predstava o njoj. Naše predstave su samo redukovani odraz stvarnosti. Stoga naše predstave stvarnosti nikad nisu potpune, a sudovi koje stvaramo na osnovu njih nikad nisu potpuno istiniti. No, u principu apstraktnije predstave opštijeg su karaktera i potpunije odražavaju stvarnost od predstava konkretne stvarnosti, a sudovi koje stvaramo na osnovu apstraktnijih predstava, naročito ako do njih dolazimo dijalektičkim metodama indukcije i dedukcije, šire su važnosti i istinitiji su nego sudovi do kojih se dolazi samo na osnovu predstava konkretne stvarnosti. Isti je slučaj i sa zakonitostima. Opštiji zakoni su istinitiji nego specifični koji se odnose na speifične pojave.

Konkretno postoji samo kao konkretno za nas. Ono je uvek rezultat redukcije iz sveukupnosti koja je jedina stvar po sebi.