B I B L I O G R A F I J A
         
1.
An Asymmetric Measure of Stochastic Dependence - A Possibility for Revealing Domination;
Jedna nesimetrična mera stohastičke zavisnosti - Mogućnost identifikacije dominacije / Srboljub
Stojanović, dvojezično izdanje,  Center za proučevanje sodelovanja s deželami v razvoju,
Ljubljana, 1973., str. 104.
1973.
knj
en,sh
2.
Antiinformacija i njena funkcija u upravljanju dinamičnim sistemom / Srboljub Stojanović, SKUPS,
1970.
1970.
st
sh
3.
Društveno-ekonomski položaj žena u udruženom radu / Srboljub Stojanović, Zagreb, 1977.
1977.
st
sh
4.
Dve godišnjice
     
5.
Ekonomski, društveni i tehnički razvoj - kriterijumi formiranja i transformiranja privrednog,
političkog i tehnoloških sistema (osnovna problematika) / S.Stojanović. - Zagreb, 1972
1972.
st
sh
6.
Entwicklungsbedingungen von Wissenschaft und Technologie in der Dritten Welt, u Neue Technik
und Sozialismus, Internationale Sozialismusdiskussion 4, / Srboljub Stojanović, Zoran Trputec;
Argument-Sonderband AS 95, Argument - Verlag GmbH Berlin 1982. str. 118 - 124.
1982.
čl
n
7.
Humanizam kao kriterijum naučnog i tehničko-tehnološkog progresa / Srboljub Stojanović, referat
na Sedmoj međunarodnoj konferenciji ''Nauka i društvo'', Portorož, 1977., str. 10.
1977.
st
sh
8.
Humanizam kao pretpostavka naučnog i tehničko - tehnološkog razvoja, Komunist, izdanje za SR
Hrvatsku, br. 1057/1977., str. 23.
1975.
čl
sh
9.
Informacioni pristup komparativnoj međusektorskoj analizi koncentracija struktura : (metodološka
studija) / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1975.
1975.
st
sh
10.
Informacioni pristup merenju propulzivnosti privrednih sektora: (metodološka studija): (Projekt:
Analiza, projekcija i prospektiva razvoja kadrova SRH) / Srboljub Stojanović ; recenzent: Jovo
Brekić - Zagreb, 1974.
1974.
st
sh
11.
Informacioni pristup mjerenju koncentracije i mjerenju sličnosti strukture / Srboljub Stojanović. -
Zagreb, 1974.
1974.
st
sh
12.
Informacioni pristup mjerenju koncentracije i mjerenju sličnosti strukture / Srboljub Stojanović. -
Ekonomski institut, Zagreb, 1975.
1975.
knj
sh
13.
Informacioni pristup mjerenju koncentracije struktura (metodološka studija) / Srboljub Stojanović. -
Zagreb, 1972.
1972.
st
sh
14.
Informacioni pristup problemu istraživanja budućnosti / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1971.
1971.
st
sh
15.
Informacioni sistem za praćenje politike razvoja transfera tehnologije u svetu : (prilog koncepciji) /
Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1988.
1988.
st
sh
16.
Institucionalni okviri i mere usmeravanja i stimuliranja tehničko-tehnološkog progresa / Srboljub
Stojanović. - Zagreb, 1973.
1973.
st
sh
17.
Integracija u privredi / Srboljub Stojanović (koautor), Informator, OEP, Zagreb, 1963.
1963.
knj
sh
18.
Ispoljavanje ekonomskih zakonitosti na području međunarodnih ekonomskih odnosa/ Srboljub
Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 100/maj, 1984.,
str. 59 - 62.
1984.
čl
sh
19.
Ispoljavanje ekonomskih zakonitosti u međunarodnim ekonomskim odnosima: (Projekt: Novi
međunarodni ekonomski poredak, II faza)/ Srboljub Stojanović.  - Zagreb, 1983., str. 9.
1983.
st
sh
20.
Jedan teoretski koncept ekonomskog razvoja zasnovan na sistemsko - informacionom pristupu,
Center za proučevanje sodelovanja s deželami v razvoju, Ljubljana, 1979.,  str. IV + 296 (koautor)
1979.
knj
sh
21.
Jugoslavija u svetskoj privredi na pragu XXI veka / Srboljub Stojanović (ostali koautori: Božidar
Frangeš i Vojislav Knežević), Međunarodni problemi = International problems, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd, god. 39, br 1, 1987. str. 3 -33.
1987.
čl
sh
22.
Jugoslavija u svetskoj privredi na pragu XXI veka / Srboljub Stojanović (ostali koautori: Božidar
Frangeš i Vojislav Knežević), Rasprave, Kretanja u svetskoj privredi i Jugoslavija, Konzorcijum
ekonomskih instituta, Beograd, br. 1, 1987. str. 3 -33.
1987.
st
sh
23.
Jugoslavija u svetskoj privredi na pragu XXI veka / Srboljub Stojanović (ostali koautori: Božidar
Frangeš i Vojislav Knežević), Sveske, Centar za idejno teorijski rad GK SKH, Zagreb, 1987.
1987.
st
sh
24.
Kadrovski profil propulzivnosti industrije SRH i perspektive njegova razvoja / Božo Jušić, Srboljub
Stojanović ; recenzent: Ivan Jurina. - Zagreb, 1974. - (Projekt: "Analiza, projekcija i prospektiva
razvoja kadrova SRH")
1974.
st
sh
25.
Kako se ispoljavaju ekonomske zakonitosti / Srboljub Stojanović - Ekonomska politika, Beograd,
br. 1568, 19.04.1982., str. 27 - 29.
1982.
čl
sh
26.
Karakteristike i neke zakonite tendencije u ponašanju informaciono-upravljačkih struktura /
Srboljub Stojanović, SKUPS, 1969.
1969.
st
sh
27.
Karakteristike sektorske i regionalne strukture uvoza i izvoza SFRJ i SRH - sličnosti struktura i
sličnosti njihovih promena/ Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1983. - (Projekat: Međunarodni
ekonomski odnosi i dugoročni razvoj SRH), str. 32 + LXI.
1983.
st
sh
28.
Klasifikacija zemalja i ostalih političko-teritorijalnih jedinica u različitim klasifikacionim sistemima
/ Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br.
61/decembar, 1980., str. 31 -36.
1980.
čl
sh
29.
Klasifikacija zemalja i ostalih političko-teritorijalnih jedinica neobuhvaćenih statistikom Svetske
banke i različitim klasifikacionim sistemima / Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i
njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 63/februar, 1981., str. 33 -35.
1981.
čl
sh
30.
Klasisfikacije zemalja i teritorija u statističkim sistemima međunarodnih organizacija / Srboljub
Stojanović. - Zagreb, 1987.
1987.
st
sh
31.
Kompariranje privrednih struktura / Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj
na privredu Jugoslavije, br. 69/avgust, 1981., str. 33 -36.
1981.
čl
sh
32.
Koncept kolektivnog oslanjanja na sopstvene snage zemalja u razvoju na području razvoja i
transfera tehnologije / Srboljub Stojanović, studija deo monografije Razvoj i transfer tehnologije u
sklopu novog međunarodnog ekonomskog poretka,  Center za proučevanje sodelovanja z
deželami v razvoju, Ljubljana, 1979., str. 113 -138.
1979.
st
sh
33.
Koncept sistema evaluacije predmeta i sadržaja, obuhvata, sredstava, pravnih formi i
organizacionih oblika poslovno - tehničke saradnje sa inozemstvom, koautor, studija u okviru
projekta Usmjeravanje dugoročne poslovno - tehničke saradnje sa inostranstvom, Ekonomski
institut Zagreb, 1978., str. 15.
1978.
st
sh
34.
Konstelacija proizvodnih snaga i društveni odnosi u suvremenom svijetu / Srboljub Stojanović
(ostali koautori: Zoran Trputec, ...) u: Saradnja i međuzavisnost u savremenom svetu, Zbornik
Šeste međunarodne konferencije ''Nauka i društvo'', Dubrovnik, 28.06. - 04.07.1975.,
Jugoslovensko udruženje ''Nauka i društvo, Beograd, 1977.
1977.
st
sh
35.
Kriteriji opredeljivanja samoupravnog socijalističkog društva za adekvatnu razvojno stratešku
opciju uključivanja u međunarodnu podelu rada i sistem neđunarodnih ekonomskih odnosa, i
mehanizmi njene realizacije / Srboljub Stojanović - Zagreb, 1982. - (Projekat: Dograđivanje kriterija
i mehanizama uključivanja u međunarodnu podelu rada), str. III+59.
1982.
st
sh
36.
Kriza industrijske civilizacije /  Srboljub Stojanović (koautor Zoran Trputec), Marksistička misao,
Beograd, 1975. br. 1, str. 120 - 135.
1975.
čl
sh
37.
Kriza prava industrijske svojine i patentno-licencna praksa u Jugoslaviji / Srboljub Stojanović,
Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 37/januar, 1979., str. 28 -30.
1979.
čl
sh
38.
Kvantifikacija strukturne međuzavisnosti i dominacije (metodološka studija) / Srboljub Stojanović.
- Zagreb, 1983. - (Projekt: Novi međunarodni ekonomski poredak - II faza)
1983.
st
sh
39.
Kvantitativno-analitičke metode za donošenje investicione odluke/ J.Bendeković , B.Pauković,
Ž.Pauković, S.Stojanović, M.Varnai-Knežević i B.Starešina. - Zagreb, 1968.
1968
st
sh
40.
Likovno obrazovanje i progres / S.Stojanović. - Zagreb, 1972.
1972
st
sh
41.
Living and Life (Živo i život), prikaz knjige na engleskom / Srboljub Stojanović, Zagreb, 1991.
1991.
rc
en
42.
Main tendencies in the world's economy and Yugoslavia (The main tendencies in the world's
economy and Yugoslavia) / Srboljub Stojanović, SOCIALIST THOUGHT AND PRACTICE
(YUGOSLAVIA); 28:82-95, July-October 1988
1988.
čl
en
43.
Marks, Pariska konvencija i savremeni razvoj nauke, tehnike i tehnologije/ Srboljub Stojanović,
Kulturni radnik, br. 6/1983., str. 102 - 117.
1983.
čl
sh
44.
Međunarodna razmena patenata kao sredstvo tehnološkog transfera / Srboljub Stojanović,
Jugoslovenski poslovni informator, 1980/81., BIGZ, Beograd,1981., str. LII -LIV.
1981.
čl
sh
45.
Međunarodne strukturne, institucionalne i strateške determinante zavisnosti ekonomskog,
pravnog i društvenog sistema SFRJ - Uticaji na strategiju borbe za integralni suverenitet / Srboljub
Stojanović - Zagreb, 1982. - (Projekat: Globalne socio-ekonomske determinante stanja i kretanja
u svijetu i integralni suverenitet SFRJ), str. II + 27.
1982.
st
sh
46.
Međusobna ovisnost razvoja i primjene nove tehnike i tehnologije i društveno - ekonomskog
položaja žene u udruženom radu u SR Hrvatskoj, Ekonomski institut Zagreb, 1977., str. 50.
1977.
st
sh
47.
Međusobna zavisnost razvoja i primene nove tehnike i tehnologije i društveno-ekonomskog
položaja žene u udruženom radu u SR Hrvatskoj / Srboljub Stojanović ; recenzija: M. Korošić. -
Zagreb, 1977.
1977.
st
sh
48.
Međusobna zavisnost razvoja i primene nove tehnike i tehnologije i društveno-ekonomskog
položaja žene u udruženom radu u SR Hrvatskoj : analiza prvih rezultata ankete / Srboljub
Stojanović ; recenzija: Marijan Korošić. - Zagreb, 1977.
1977.
st
sh
49.
Međusobna zavisnost razvoja i primene nove tehnike i tehnologije i društveno - ekonomskog
položaja žene, Žena, br. 5/1978., str. 17 -21.
1978.
čl
sh
50.
Mesto i uloga pojedinih aktera društvene reprodukcije u procesu koncentracije u privredi i neki
elementi produkcionih odnosa koji determinišu njihovo ponašanje / S.Stojanović. - Zagreb, 1964.
1964.
st
sh
51.
Modernizacija, veliki sistemi i pitanje oslobađanja ljudske individue/ Srboljub Stojanović. - Zagreb,
1969.
1969.
st
sh
52.
Monodisciplinarni fetišizam i monodisciplinarna svest / Srboljub Stojanović, Kadrovi i udruženi rad,
br. 16 (1), str. 31 - 33,  Zagreb, 1986.
1986.
čl
sh
53.
Nacrt metodologije utvrđivanja prioritetnih pravaca znanstvenih i tehnoloških istraživanja u SRH za
period od 1981. do 1985. godine / Srboljub Stojanović (koautor i redaktor), studija u okviru projekta
Osnove dugoročnog razvoja znanstveno-istraživačke delatnosti u SRH, Ekonomski institut Zagreb,
1980., str 46.
1980.
st
sh
54.
Naučni i tehničko-tehnološki aspekti nejednakosti i krize u savremenom svetu i mogućnosti
kvantificiranja odgovarajućih odnosa u modelima razvoja / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1975.
1975.
st
sh
55.
Naučni i tehničko-tehnološki napredak i radnička klasa u borbi za samoupravni socijalizam /
Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1973.
1973.
st
sh
56.
Naučni i tehničko-tehnološki razvoj, eksplozija informacija i kriza vrednosti / S.Stojanović. -
Zagreb, 1973.
1973.
st
sh
57.
Naučno-tehnološki napredak i radnička klasa u borbi za samoupravni socijalizam / Srboljub
Stojanović. - Beograd, 1975. - (Centar za društvena istraživanja predsedništva CK SKJ; 26).
1975.
st
sh
58.
Nauka i ekonomika, Naučno-issledovatelskaja rabota v hozajstvennih organizacijah Jugoslavii
(Наука и экономика, Научно-исследовательская работа в хозяйственных организациях
Югославии, Югославия экспорт - международное издание, сентябрь 1967.), Beograd,
Jugoslavija eksport - meždunarodnoe izdanie, No. 12, septembar 1967., str. 6.
1967.
čl
r
59.
Ne, tehnologija nije neutralna, Srboljub Stojanović, članak, Vjesnik, 22.06.1972., str. 7/9.
1972.
čl
sh
60.
Neka pitanja u vezi s upravljanjem u elektroprivredi / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1969.
1969.
st
sh
61.
Neke napomene o novim kriterijumima vrednovanja tehnologije / Srboljub Stojanović, Kretanja u
svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 67 -68/juni -juli, 1981., str. 31 -33.
1981.
čl
sh
62.
Neki vidovi koncentracije finansijskih sredstava na određenim proizvodnjama u okvirima
integracionih formacija / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1964.
1964.
st
sh
63.
Neokapitalistički model svetskog razvoja - Povodom objavljivanja našeg prevoda Drugog izveštaja
Rimskog kluba, Komunist, izdanje za SR Hrvatsku, br. 1047/1977., str. 22, centralno izdanje, br.
1048/1977., str. 23.
1977.
čl
sh
64.
Neutronsko sočivo (objava patentne prijave) / Srboljub Stojanović, PATENTNI GLASNIK, br.
III/1958., 30.06.1958., str. 177., 21 (1). - Prijava od 04.07.1955.. (P 808/55).
1958.
pt
sh
65.
Neutronsko sočivo (objava registracije i izdavanja patenta) / Srboljub Stojanović, PATENTNI
GLASNIK, br. IV/1959., 31.12.1959., str. 263., 21 (1). - Prijava od 04.07.1955.. (P 808/55). - Važi
od 30.09. 1958.
1959.
pt
sh
66.
Nova tehnologija kao faktor promene odnosa međuzavisnosti u svetskoj privredi / Srboljub
Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 30/juni, 1978., str.
51 -54.
1978.
čl
sh
67.
Novi međunarodni ekonomski poredak - putevi, ostvarenja, perspektive, NMEP - Projekat,
Ekonomika, Beograd, 1983., str. XVII + 530 (koautor i koredaktor)
1983.
knj
sh
68.
O radikalnoj transformaciji postojećeg dominantnog načina proizvodnje (izlaganje na savetovanju
Sav.ek.Jug.) / Srboljub Stojanović, - Ekonomist, 3 - 4, 1987. Zagreb.
1987.
čl
sh
69.
O ''Sloveniji 2000.'' / Srboljub Stojanović, recenzija
1995.
rc
sh
70.
O svetskoj podeli rada, u: Motivacija u ekonomiji socijalističkog samoupravljanja, Naučni skupovi
CDI, Izdavački centar Komunist, Beograd, 1986. str. 133 -135.
1986.
st
sh
71.
Objektivizacija uslova i okolnosti pojave, i subjektivizacija novih aktera na svetskoj sceni / Zagreb,
1983. - (Projekat: Globalne socio-ekonomske determinante stanja i kretanja u svijetu i integralni
suverenitet SFRJ), str. 19.
1983.
st
sh
72.
Omladina, tehnološki razvoj i samoupravljanje, / Srboljub Stojanović (koautor) Centar društvenih
djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, Zagreb, 1978., str. 126.
1978.
knj
sh
73.
Opći analitički model za sistemsku interpretaciju međusobnih odnosa, funkcioniranja i procesa
transformacije osnovnih struktura u sistemu ukupne društvene reprodukcije : (diskusioni materijal)
/ Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1972.
1972.
st
sh
74.
Opšti principi savremenih i budućih međunarodnih ekonomskih odnosa / Srboljub Stojanović
(koautor), studija u okviru projekta NMEP, 1980., str. 107 + IV.
1980.
st
sh
75.
Opšti principi suvremenih i budućih međunarodnih ekonomskih odnosa /Srboljub Stojanović, Zoran
Trputec, Jelica Minić, Milica Uvalić; red. Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1979.
1979.
st
sh
76.
Organizacija privrede u socijalističkom društvu koje se izgrađuje na principima samoupravljanja /
Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1968.
1968.
st
sh
77.
Osnove dugoročnog razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u SFRJ (Nacrt prijedloga pretprojekta)
/ Srboljub Stojanović (koautor), Savez republičkih i pokrajinskih  samoupravnih interesnih
zajednica za naučne delatnosti u SFRJ, Zagreb, 1979., str. 231 + XLI.
1979.
pr
sh
78.
Osnovi metodologije utvrđivanja prioritetnih pravaca znanstvenih i tehnoloških istraživanja u SRH
za period 1981-2000. [nacrt] / autori: Ante Ferenčić, Anđela Kovačević, Vedran Kraljeta, Matko
Meštrović, Srboljub Stojanović, Ivo Šlaus; koordinator: Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1980.
1980.
st
sh
79.
Osnovne karakteristike tehno-ekonomske strukture elektroprivrede i njihove konzekvence na
ponašanje upravljajućih sistema u elektroprivredi / S.Stojanović. - Zagreb, 1968.
1968.
st
sh
80.
Osnovne tendencije u svetskoj privredi i Jugoslavija / Srboljub Stojanović, Razvoj, 4 (1987),2/3, str.
281-303, Institut za zemlje u razvoju, Zagreb, 1987.
1987.
čl
sh
81.
Patentno-licencna praksa u Jugoslaviji i njene posledice - Neravnopravan status - vlastita greška /
Srboljub Stojanović, Komunist, Zagreb, br. 1146 od 22. juna 1979., str. 21. i Komunist, Beograd,
br. 1146 od 22. juna 1979., str. 22.
1979
čl
sh
82.
Perspektiva uloge svetske banke u svetlu  ekonomske politike današnje američke administracije /
Srboljub Stojanović, Problemi spoljne trgovine i konjunkture, br, 3 - 4/1981.
1981
čl
sh
83.
Pojmovno, sistemsko i društveno određenje tehnologije i tehničko-tehnološkog razvoja, referat na
znanstvenom skupu Tehnologija u kvaliteti stanovanja i stanogradnji, Zagreb, decembar, 1982.,
str. 13.
1982
st
sh
84.
Politika razvoja i uvođenje tehnoloških inovacija u samoupravnom socijalističkom društvu /
Srboljub Stojanović, u: Stvaralaštvo u udruženom radu, str. 107 - 112, referat održan na
istoimenom savetovanju Društva pravnika u privredi u Stubičkim toplicama 23. - 25.10.1975.,
Zagreb, 1975.
1975
st
sh
85.
Preusmeravanje akumulacije u svetskom sistemu reprodukcije / Srboljub Stojanović, Kretanja u
svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 76/maj, 1982., str. 25-27.
1982
čl
sh
86.
Prilog izgradnji kibernetskog modela samoupravne radne organizacije / S.Stojanović. - Zagreb,
1969.
1969
st
sh
87.
Prilog izgradnji osnovne koncepcije upravljanja u združenom elektroprivrednom poduzeću SRH
(Kibernetski prilaz) / S.Stojanović. - Zagreb, 1968.
1968
st
sh
88.
Prilog izgradnji sistema kriterijuma za projektovanje novih radnih procesa / Srboljub Stojanović. -
Zagreb, 1974.
1974
st
sh
89.
Prilog proučavanju prisustva transnacionalnih korporacija u zemljama u razvoju i efekata tog
prisustva, referat na Desetom okruglom stolu zemalja u razvoju, Zagreb, septembar, 1982., str.
11.
1982
st
sh
90.
Prilog razmatranju problematike međunarodnog razvoja (naknadno dat naslov) - Izlaganje na
diskusiji posvećenoj Izveštaju Samostalne komisije za pitanja međunarodnog razvoja (Brantova
komisija), održane aprila 1980. godine u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu /
Srboljub Stojanović, objavljeno u biltenu Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu
Jugoslavije, br. 55/jun, 1980., str. 34 -35.
1980
ds
sh
91.
Primedbe na "Razvoj samoupravnih društvenih odnosa i samoupravno odlučivanje u privredi" /
S.Stojanović. - Zagreb, 1969.
1969
st
sh
92.
Primjena informacionog pristupa na analizu razvoja kadrovskih struktura : (metodološka studija) /
Srboljub Stojanović ; recenzent: Jovo Brekić. - Zagreb, 1974.
1974
st
sh
93.
Principi i metode formiranja poslovne politike / Srboljub Stojanović (koautor i koredaktor),
Informator, OEP, Zagreb, 1964.
1964
knj
sh
94.
Principi i metode poslovne saradnje u novom međunarodnom ekonomskom poretku / Srboljub
Stojanović (koautor), studija u okviru projekta NMEP, 1980., str. 138 + 4 +II.
1980
st
sh
95.
Pristup izgradnji kibernetskog modela samopravne radne organizacije / Srboljub Stojanović,
Zagreb, 1970.
1970
st
sh
96.
Problemi okoline i društveno-ekonomski odnosi u suvremenom svijetu /Kritovac,F., Meštrović,M.,
Prelog,N., Stojanović,S., Trputec,Z., studija izrađena po narudžbi Rimskog kluba, 1975.
1975
st
sh
97.
Proces naučne spoznaje i njene (društvene) verifikacije - Sistemska interpretacija / Srboljub
Stojanović, studija, Ekonomski institut Zagreb, decembar, 1981.
1981
st
sh
98.
Proces prevladavanja tehnološke determiniranosti / Srboljub Stojanović, Naše teme, br. 3/1980.,
str. 239 -255.
1980
čl
sh
99.
Promene u strukturi robne razmene Jugoslavije sa svetom/ Srboljub Stojanović, Kretanja u
svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 93/oktobar, 1983., str. 18-21.
1983
čl
sh
100.
Proširenje principa ekvivalentnosti mase i energije na negentropiju, / Srboljub Stojanović - (novi
tekstovi, www.sstojanovic.info), 2008.
2008
st
sh
101.
Rad, tehnologija i klasna strategija/ Srboljub Stojanović, Naše teme, br. 1-2/1984., str. 148-152.
1984
čl
sh
102.
Radničko samoupravljanje i razvoj tehnologije proizvodnje i tehnologije upravljanja / S.Stojanović. -
Zagreb, 1969.
1969
st
sh
103.
Reciklaža i supstitucija - današnji dometi i perspektiva/ Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj
privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 84/januar, 1983., str. 21-23.
1983
čl
sh
104.
Restriktivna poslovna praksa transnacionalnih korporacija u zemljama u razvoju - sistematizacija
savremenih vidova/ Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu
Jugoslavije, br. 88/maj, 1983., str. 25-27.
1983
čl
sh
105.
Samoorganiziranje privrede kao predmet kibernetskog tretiranja/ Srboljub Stojanović. - Zagreb,
1969.
1969
st
sh
106.
Savremeni razvoj svetske privrede - Tehničko-tehnološki trendovi i transformacija načina
proizvodnje / Srboljub Stojanović, Treći program, Radio Sarajevo, br. 56, april, maj, juni 1987., str.
86 - 110.
1987
st
sh
107.
Science and the Economy, Scientific-Research Work and Development in Yugoslav Economic
Organisations, Beograd, Yugoslavia Export - International Edition, No. 189, september 1967., str.
6.
1967
čl
en
108.
Science et economique, La recherche scientifique et le developpement des organisations
economiques yougoslaves, Yougoslavie export - Edition internationale, No.189, septembre 1967.,
str. 6.
1967
čl
fr
109.
Sistem (sa posebnim osvrtom na nacionalnu privredu kao sistem), funkcionisanje i razvoj sistema
i okolina / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1983.
1983
čl
sh
110.
Sistem usnopljavanja i skretanja elektronskog mlaza električnim i magnetnim poljem, diplomski
rad / Srboljub Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1952.
1952
st
sh
111.
Sistem za istraživanje i informisanje nesvrstanih i drugih zemala u razvoju / Srboljub Stojanović,
Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 38/februar, 1979., str. 42 -45.
1979
čl
sh
112.
Sistem, funkcionisanje i razvoj sistema i okolina (sa posebnim osvrtom na nacionalnu privredu
kao sistem), / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1983. - (Projekat: Privredni sistem SFRJ), str. 10.
1983
čl
sh
113.
Sistemsko-informacioni pristup interpretaciji i istraživanju fenomena umetnosti, transkript
izlaganja na kolokvijumu Nove tendencije 3 - Art and Computers, Zagreb, jul 1971. god.
1971
st
sh
114.
Slovenija 2000. - Pogled na razvoj izvana / Srboljub Stojanović (koautor), Mostar, septembar,
1980.
1980
st
sh
115.
Socijalizam i tehnička civilizacija / Srboljub Stojanović. - Zagreb.
 
at
sh
116.
Statistički sistemi međunarodnih organizacija - Klasifikacija zemalja i ostalih političko-teritorijalnih
jedinica / Srboljub Stojanović, Jugoslovenski poslovni informator 1982/1983., BIGZ, Beograd1982.,
str. CXXXI - CXXXVI.
1982
čl
sh
117.
Strategija međunarodnog razvoja / Srboljub Stojanović, Jelica Minić, Zoran Trputec, Milica Uvalić,
studija u okviru projekta NMEP, 1980., str. 123 + II.
1980
st
sh
118.
Strategija razvoja i uloga nauke i tehnologije u zemljama u razvoju  / Srboljub Stojanović, Zoran
Trputec, Socijalizam, br. 10/1981., Beograd, str. 1651 -1670.
1981
čl
sh
119.
Strategija razvoja i uloga nauke i tehnologije u zemljama u razvoju  / Srboljub Stojanović (koautor),
referat, Okrugli sto Međunarodne tribine Socijalizam u svetu, Cavtat 21 -26 septembar 1981., str.
33.
1981
st
sh
120.
Strategija razvoja i uloga nauke i tehnologije u zemljama u razvoju Srboljub Stojanović, Zoran
Trputec, Boris Cizelj, F. Drenovec, R. Mačus, E.M. Pintar, Socijalizam u svetu, br 30, 1982., str.
52 -71.
1982
čl
sh
121.
Strategija tehničko-tehnološkog razvoja, njihovi nosioci i novi međunarodni ekonomski poredak,
prilog studiji Društveni aspekti tehnološkog progresa u Jugoslaviji, Jugoslovenski savez za ETAN,
Beograd, mart, 1982., str. 159 -164.
1982
st
sh
122.
Strategije međunarodnog razvoja / Jelica Minić, Srboljub Stojanović, Zoran Trputec, Milica Uvalić.
- Beograd, Zagreb, 1981.
1981
st
sh
123.
Strukturna i institucionalna prilagođavanja Jugoslavije procesu uspostavljanja novog
međunarodnog ekonomskog poretka / Srboljub Stojanović (koautor), studija u okviru projekta
NMEP, 1980., str. 210 + X.
1980
st
sh
124.
Strukturne karakteristike međunarodne robne razmene SFRJ i SRH / Srboljub Stojanović. -
Zagreb, 1983. - (Projekat: Međunarodni ekonomski odnosi i dugoročni razvoj SRH), str. 12+IX.
1983
st
sh
125.
Strukturni aspekti izvoznih strategija (teorijsko-metodološka studija)/ Srboljub Stojanović,
Ekonomski institut Zagreb, 1986.
1986
st
sh
126.
Svetska banka i njena perspektiva u kontekstu ekonomske politike današnje američke
administracije / Srboljub Stojanović, Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu
Jugoslavije, br. 69/avgust, 1981., str. 29 -33.
1981
čl
sh
127.
Tehnički napredak i privredni razvoj, (projekt - završni izvještaj)/ S.Stojanović. - Zagreb, 1971.
1971
st
sh
128.
Tehnički progres i koncentracija / Srboljub Stojanović, Ekonomski institut Zagreb, 1964.
1964
st
sh
129.
Tehnološke inovacije i restrukturacija svetske privrede / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1985. -
(Projekat: Novi međunarodni ekonomski poredak - Razvoj Jugoslavije u uslovima promena u
strukturi svetske privrede i sistema međunarodnih ekonomskih odnosa. Podprojekat: Međunarodni
uslovi i okviri izgradnje i ostvarivanja strategije spoljno-ekonomskih odnosa Jugoslavije u
osamdesetim godinama).
1985
st
sh
130.
Tehnološki aspekti današnje restruktuacije u svetskoj privredi / Srboljub Stojanović, Kretanja u
svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 98/mart, 1984., str. 49-52.
1984
čl
sh
131.
Tehnološki aspekti krize savremenog kapitalizma / Srboljub Stojanović, Jugoslovenski poslovni
informator, 1978., BIGZ, Beograd,1978., str. CIX -CXI.
1978
čl
sh
132.
Tehnološki aspekti međuzavisnosti i jaza između privredno razvijenih i nerazvijenih / Srboljub
Stojanović. - Zagreb, 1975.
1975
st
sh
133.
Tehnološki aspekti međuzavisnosti i jaza između privredno razvijenih i zemalja u razvoju / Srboljub
Stojanović, u: Saradnja i međuzavisnost u savremenom svetu, Zbornik Šeste međunarodne
konferencije ''Nauka i društvo'', Dubrovnik, 28.06. - 04.07.1975., Jugoslovensko udruženje ''Nauka i
društvo, Beograd, 1977.
1977
st
sh
134.
Tehnološki aspekti strukturnih promena u savremenon svetu i strateške opcije strukturne politike
u SFRJ i SRH / Srboljub Stojanović. - Zagreb, 1983. - (Projekat: Privredni sistem SFRJ), str. 10.
1983
st
sh
135.
Tehnološki napredak kao faktor ekonomskog razvoja i ekonomske organizacije društva /
S.Stojanović. - Zagreb, 1972.
1972
st
sh
136.
Tendencije transformacije radničke klase / Srboljub Stojanović, Kulturni radnik, Zagreb, br. 4.
1975., str. 3 - 27.
1975
čl
sh
137.
The Constelation of Productive Forces and Social Relations in the World  of Today /  Srboljub
Stojanović (ostali koautori: Zoran Trputec, ...) u Cooperation and Interdependence in the Modern
World, Interdependence in the Modern World, Proceedings of the Sixt International Conference
Science and Society, Dubrovnik, June 28 - July 4, 1975. Yugoslav Association Science and
Society, Beograd, 1977., str. 357 - 360.
1977
st
en
138.
The Technological Aspects of the Interdependence and Gap between the Developed and
Developing Countries, u: Cooperation and Interdependence in the Modern World, Proceedings of
the Sixt International Conference Science and Society, Dubrovnik, June 28 - July 4, 1975.
Yugoslav Association Science and Society, Beograd, 1977., str. 315 - 319.
1977
st
en
139.
The Technological Aspects of the Interdependence and Gap in the World  of Today /  Srboljub
Stojanović, referat na SAINT Conference on ''Technology, Power and Participation'', Salzburg, 22.
- 23.04.1977., str. 9.
1977
st
sh
140.
Transdisciplinarnost - zakonita tendencija razvoja nauke, u: Problemi i perspektive
interdisciplinarnog rada i obrazovanja, Zbornik s istoimenog simpozijuma Društva psihologa SR
Hrvatske, Zagreb, 23. i 24.05.1977., str. 41 -54.
1977
st
sh
141.
Transfer tehnologije putem međunarodne razmene patenata / Srboljub Stojanović, Kretanja u
svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije, br. 44/avgust, 1979., str. 34 -38.
1979
čl
sh
142.
Tržište i plan kao osnovni činioci i produkti ekonomskog realiteta/ S.Stojanović. - Zagreb, 1972.
1972
st
sh
143.
Uticaj tehničko-tehnološkog razvoja na restrukturaciju u svetskoj privredi i privredi Jugoslavije /
Srboljub Stojanović, - Zagreb, 1983. - (Projekat: Novi međunarodni ekonomski poredak - Druga
faza), str. 32.
1983
st
sh
144.
Utjecaj znanstveno-tehničke revolucije - Oruđe vlastitog samouništenja / Srboljub Stojanović,
članak u okviru teme ''Kapitalizam u krizi - 1929. i 1979. - sličnosti i razlike'', Vjesnik, Zagreb,
27.10.1979. str. 21 - 22.
1979
čl
sh
145.
Vodič kroz informacione i dokumentacione jedinice SFRJ / Srboljub Stojanović (koautor), Zveza
inžinerjev in tehnikov Slovenije, Ljubljana, 1967.
1967
knj
sh
146.
Živo i život / Vladimir Koščević, Srboljub Stojanović, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb,
1991.
1991
knj
sh
147.
Živo i život, prikaz knjige / Srboljub Stojanović, Zagreb, 1991.
1991
rc
sh
148.
Znanstveni i tehničko - tehnološki aspekti nejednakosti i krize u suvremenom svijetu i mogućnosti
kvantificiranja odgovarajućih odnosa u modelima razvoja / Srboljub Stojanović, u: Problemi
privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, Ekonomski institut Zagreb, 1977., str. 660 -
672.
1977
st
sh
Oznake u predposlednjoj i poslednjoj koloni:

čl - članci
knj - knjige, monografije
pr - projekti
pt - patenti
rc - recenzije, prikazi
sk - skice, nacrti, beleške
st - studije i referati
ds - objavljene diskusije

sh - srpsko-hrvatski
en - engleski
fr - francuski
n - nemački
r - ruski