IZVODI IZ POJEDINIH BIBLIOGRAFSKIH KATALOGA
SZI Društvene znanosti

WorldCat

Svetska banka i MMF

bibliotečke mreže:

COBISS. BH

COBISS.MK

COBISS.Sl

COBISS.SR

NSK - HR