ODABRANI AUTORSKI TEKSTOVI (KNJIGE, STUDIJE, ČLANCI)
Dostupni za preuzimanje (Download):
An Assymmetric Measure for Stohastic Dependence - a Possibility for Revealing Domination, 1973.
Jedna nesimetrična mera stohastičke zavisnosti - mogućnost identifikacije dominacije, 1973.
Antiinformacija i njena funkcija u upravljanju dinamičnim sistemom, 1970.
Informacioni pristup mjerenju koncentracije i mjerenju sličnosti struktura, 1975.    
Jedan teoretski koncept ekonomskog razvoja zasnovan na sistemsko-informacionom pristupu *
Karakteristike i neke zakonite tendencije u ponašanju upravljačko-informacionih struktura
Monodisciplinarni fetišizam i monodisciplinarna svest
Naučno-tehnološki napredak i radnička klasa u borbi za samoupravni socijalizam
Ne, tehnologija nije neutralna
O radikalnoj transformaciji postojećeg dominantnog načina proizvodnje
O "Sloveniji 2000"
Pristup izgradnji kibernetskog modela samoupravne radne organizacije
Problemi okoline i društveno-ekonomski odnosi u suvremenom svijetu, 1975. *
Proširenje principa ekvivalentnosti
Slovenija 2000. - Pogled na razvoj izvana *
Živo i život* 
 
*  koautorski tekstovi