SINGIDUNUMAC  -  B I O G R A F I J A

Rođen u Beogradu 23. jula 1926. godine. Otac Miro Stojanović, advokat; majka Danica, rođena Marinković; brat Slobodan, građevinski inženjer, rođen 1928. godine (takođe nekadašnji učenik Druge muške realne gimnazije), sestra Milena, profesorka klasičnih jezika, rođena 1916. godine, supruga Ivana, rođena Koprić, pravnik; sin Aleksandar, rođen 1960. godine, fizioterapeut; unuka Ksenija, student.

Detinjstvo i mladost proveo je u Beogradu, sa stanom u Dečanskoj ulici br. 3. Od 1932. do 1936. godine pohađao je oglednu osnovnu školu «Kralja Aleksandra I Ujedinitelja» u Dečanskoj ulici br. 6. Maturirao je 1944. godine u Drugoj muškoj realnoj gimnaziji, a diplomirao 1952. godine na Elektrotehničkom fakultetu, odsek telekomunikacija. Studirao filozofiju i postdiplomski studij iz područja nuklearne tehnike.

Od 1952. do 1967. godine radio u industriji, nastavi, istraživačkoj delatnosti i Saveznoj privrednoj komori kao savetnik (sekretar odbora za naučno-istraživački rad). Od 1967. do kraja osamdesetih radio je u Ekonomskom institutu Zagreb, prvenstveno na  interdisciplinarnim  istraživanjima i rukovodio pojedinim projektima.

Posebno se bavio istraživanjima u okviru kibernetike, teorije sistema i teorije informacija i njihovom primenom na najrazličitijim područjima (tehnički sistemi, organizacija preduzeća, ekonomski sistemi, globalni poredak, biološki sistemi, fenomen umetnosti i t. d.).

Od disciplina u kojima je dao značajnije naučne doprinose treba pomenuti: teorijsku fiziku (razrada osnovnih elemenata neutronske optike i generalne optike subatomskih čestica 1952. g., što je poslužilo kao osnova za registraciju patenta ''neutronsko sočivo'' 1959. g.), kao i proširenje principa ekvivalentnosti mase i energije i na negentropiju), teoriju informacija (definisanje antiinformacije kao mere povećanja entropije sistema, mere negacije sistema, restrukturacije sistema i mere proširenja prostora slobode), teorijsku statistiku (definicija novih koeficijenata koncentracije, diverzifikacije i sličnosti struktura).

Na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju «Privredni razvoj i metode analize» predavao je od 1969. do 1974. godine predmet «Tehnički napredak i privredni razvoj», a kao predavač po pozivu držao je predavanja o mrežnom planiranju na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, kao i predavanja o modelima svetskog razvoja na Hemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Bio je aktivan član Društva inženjera i tehničara, Društva ekonomista, Društva sociologa, Komiteta ETAN (elektronika, telekomunikacije automatika i nuklearna tehnika), Međunarodnog udruženja «Nauka i društvo», Društva ergonoma, pokreta «Nove tendencije» i dr., a po pozivu aktivno je učestvovao i na kongresu Saveza psihologa Jugoslavije, svetskom kongresu InSEA (Međunarodnog društva za obrazovanje kroz umetnost)  i dr.

Bio je član redakcija više periodičnih i drugih stručnih publikacija. Autorski radovi obuhvataju mu preko 150 bibliografskih jedinica, a neke knjige i studije nalaze se na desetak poznatih američkih, kao i nekih evropskih univerziteta, a takođe i u dokumentaciji Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i UN-a. Izvesnom broju tekstova pristup je slobodan i preko ovog sajta.